hdg
19 شهریور 1401 - 11:18

اعزام مواکب به عتبات عالیات باید زودتر از این انجام می‌شد

مشهد ـ مدیرکل راهداری خراسان رضوی گفت: اعزام مواکب به عتبات عالیات باید زودتر از این انجام می‌شد، اما با اعزام زائران اربعین همزمان شد که این همزمانی نیز فشار را بر حوزه حمل و نقل مضاعف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت با بیان اینکه همزمانی اعزام مواکب به عتبات عالیات با اعزام زائران اربعین فشار مضاعفی را بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای وارد کرده است، اظهار کرد: ازدحام جمعیت در پایانه‌های مسافری در روزهای اخیر ناشی از چند موضوع است، در ایام کرونا اکثر اتوبوس‌ها تک سرنشین شدند و تعداد صندلی‌ها از ۴۴ صندلی به طور میانگین به حدود ۳۲ صندلی کاهش یافت، همچنین تعدادی از ناوگان نیز جذب سرویس کارخانجات و معادن شدند. خبرگزاری مهرکرونامدیرکل راهداری خراسان رضوی افزود: با توجه به کمبود ناوگان، با دستور استاندار و فرماندار مشهد، فراخوانی برای بازگشت ناوگان مزبور داده شد که برخی از آن‌ها با همکاری صنایع و کارخانجات برگشتند، اما تعدادی نیز برنگشتند که این وضعیت، کار را سخت‌تر کرده است. وی ادامه داد: همچنین اعزام مواکب به عتبات عالیات باید زودتر از این انجام می‌شد، اما با اعزام زائران اربعین همزمان شد که این همزمانی نیز فشار را بر این حوزه مضاعف کرد. شهامت بیان کرد: از سویی به دلیل اعزام ناوگان از کل کشور به مرزهای غربی، بازگشت مسافران استان‌های دیگر که با اتوبوس‌های غیرمشهدی به این شهر سفر کرده بودند، با مشکل روبه رو شد و باید ناوگان برای انتقال آن‌ها تأمین می‌شد. غیرمشهدیروبهمدیرکل راهداری خراسان رضوی تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده روزانه ۱۵ تا ۲۵ دستگاه اتوبوس برای اعزام موکب‌ها درنظر گرفته شده که با دستور استاندار، یک تا دو رام قطار نیز بدان اضافه شد، همچنین برای استفاده از ظرفیت ناوگان درون شهری، مساعدت لازم انجام شد. درنظر
منبع: مهر
شناسه خبر: 727384